Çerezler İçin Rıza Alımına İlişkin Madde 29 Çalışma Grubu’nun Rehber Niteliğindeki Görüşü

2009 yılında 2002/58/AT sayılı e-Privacy Direktifi’nin tüm AB üye ülkelerinde[1] uygulanmak üzere yürürlüğe girmesinden itibaren, web siteleri tarafından çeşitli amaçlar ile kullanılan (gelişmiş işlevselliklerden, mantıksal analize, hedeflenmiş reklamcılığa, ürün optimizasyonuna vb.) çerezlerin[2] veya benzer izleme teknolojilerinin (bundan sonra “çerezler” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin rıza almak için bir dizi pratik uygulama geliştirilmiştir. Web sitesi işletmecileri tarafından